Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Tư vấn miễn phí 24/24
0968.951.787

Máy Lạnh Samsung Inverter 2.0 HP AR18TYHQASINSV

-6%

Máy Lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYHQASINSV 

Model : Samsung: AR18TYHQASINSV 
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Samsung
Công suất : 2 ngựa (2 HP) 18.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân,...
Sử dung cho phòng diện tích từ 20 - 30 m2
Bảo hành : Máy nén 10 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
13.400.000 đ
12.650.000 đ
Mua ngay
Máy Lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR12TYHQASINSV

-5%

Máy Lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR12TYHQASINSV

Model : Samsung AR12TYHQASINSV
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ   Samsung
Công suất : 1,5 ngựa (1.5 HP) 12.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân
Sử dung cho phòng có diện tích từ 15 - 20 m2
Bảo hành : Máy nén 10 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
8.450.000 đ
8.050.000 đ
Mua ngay
Máy Lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24TYHYCWKNSV

-6%

Máy Lạnh Samsung Inverter AR24TYHYCWKNSV

Model : Máy Lạnh Samsung Inverter AR24TYHYCWKNSV
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Samsung
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP) 21.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân,...
Sử dung cho phòng có diện tich 30 - 40m2
Bảo hành : Máy nén 10 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
17.000.000 đ
16.050.000 đ
Mua ngay
Máy Lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV

-5%

Máy Lạnh Samsung Inverter 1 HP AR09TYHQASINSV

Model : Samsung AR09TYHQASINSV
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Samsung
Công suất : 1 ngựa (1 HP) 9.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ
Sử dung cho phòng có diện tích dưới 15 m2
Bảo hành : Máy nén 10 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
7.650.000 đ
7.250.000 đ
Mua ngay
Máy Lạnh Toshiba 1 chiều lạnh 2.5 HP RAS-24S3KS-V/RAS-24S3AS-V

Máy Lạnh Toshiba 1 chiều lạnh 2.5 HP RAS-24S3KS-V/RAS-24S3AS-V

Model : RAS-24S3KS-V/RAS-24S3AS-V
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Toshiba
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP) 22.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân,...
Sử dung cho phòng diện tích từ 30 - 40 m2
Bảo hành : Máy nén 03 năm, linh kiện 01 năm bởi Toshiba Việt Nam
Liên hệ
Mua ngay
Máy Lạnh Toshiba 1 chiều lạnh 2 HP RAS-18S3KS-V/RAS-18S3AS-V

Máy Lạnh Toshiba 1 chiều lạnh 2 HP RAS-18S3KS-V/RAS-18S3AS-V

Model : RAS-18S3KS-V/RAS-18S3AS-V
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Toshiba
Công suất : 2 ngựa (2 HP) 18.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân,...
Sử dung cho phòng diện tích từ 20 - 30 m2
Bảo hành : Máy nén 03 năm, linh kiện 01 năm bởi Toshiba Việt Nam
Liên hệ
Mua ngay
Máy Lạnh Toshiba 1 chiều lạnh 1.5 HP RAS-13S3KS-V/RAS-13S3AS-V

Máy Lạnh Toshiba 1 chiều lạnh 1.5 HP RAS-13S3KS-V/RAS-13S3AS-V

Model : RAS-13S3KS-V/RAS-13S3AS-V
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Toshiba
Công suất : 1.5 ngựa (1.5 HP) 12.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân,...
Sử dung cho phòng diện tích từ 15 - 20 m2
Bảo hành : Máy nén 03 năm, linh kiện 01 năm bởi Toshiba Việt Nam
Liên hệ
Mua ngay
Máy Lạnh Toshiba 1 chiều lạnh 1 HP RAS-10S3KS-V/RAS-10S3AS-V

Máy Lạnh Toshiba 1 chiều lạnh 1 HP RAS-10S3KS-V/RAS-10S3AS-V

Model : RAS-10S3KS-V/RAS-10S3AS-V
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Toshiba
Công suất : 1 ngựa (1 HP) 9.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân,...
Sử dung cho phòng diện tích dưới 15 m2
Bảo hành : Máy nén 03 năm, linh kiện 01 năm bởi Toshiba Việt Nam
Liên hệ
Mua ngay
Máy Lạnh Carrier 1 chiều lạnh 2.5 HP 38CER024-703V/42CER024-703V

Máy Lạnh Carrier 1 chiều lạnh 2.5 HP 38CER024-703V/42CER024-703V

Model : 38CER024-703V/42CER024-703V
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Carrier
Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP) 22.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân,...
Sử dung cho phòng diện tích từ 30 - 40 m2
Bảo hành : Máy nén 03 năm, linh kiện 01 năm bởi Carrier Việt Nam
Liên hệ
Mua ngay
Máy Lạnh Carrier 1 chiều lạnh 2 HP 38CER018-703V/42CER018-703V

Máy Lạnh Carrier 1 chiều lạnh 2 HP 38CER018-703V/42CER018-703V

Model : 38CER018-703V/42CER018-703V
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Carrier
Công suất : 2 ngựa (2 HP) 18.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân,...
Sử dung cho phòng diện tích từ 20 - 30 m2
Bảo hành : Máy nén 03 năm, linh kiện 01 năm bởi Carrier Việt Nam
Liên hệ
Mua ngay
Máy Lạnh Carrier 1 chiều lạnh 1.5 HP 38CER013-703V/42CER013-703V

Máy Lạnh Carrier 1 chiều lạnh 1.5 HP 38CER013-703V/42CER013-703V

Model : 38CER013-703V/42CER013-703V
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Carrier
Công suất : 1.5 ngựa (1.5 HP) 12.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân,...
Sử dung cho phòng diện tích từ 15 - 20 m2
Bảo hành : Máy nén 03 năm, linh kiện 01 năm bởi Carrier Việt Nam
Liên hệ
Mua ngay
Máy Lạnh Carrier 1 chiều lạnh 1 HP 38CER010-703V/42CER010-703V

Máy Lạnh Carrier 1 chiều lạnh 1 HP 38CER010-703V/42CER010-703V

Model : 38CER010-703V/42CER010-703V
Giá : : Liên hệ
Xuất xứ : Carrier
Công suất : 1 ngựa (1 HP) 9.000 Btu/h
Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ, phòng làm việc các nhân,...
Sử dung cho phòng diện tích dưới 15 m2
Bảo hành : Máy nén 03 năm, linh kiện 01 năm bởi Carrier Việt Nam
Liên hệ
Mua ngay
Máy Lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1 HP AR10TYGCDWKNSV

-5%

 • Máy Lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10TYGCDWKNSV - 1 chiều lạnh

  Model : Samsung AR10TYGCDWKNSV
  Giá : : Liên hệ
  Xuất xứ : Samsung
  Công suất : 1 ngựa (1 HP) 9.400 Btu/h
  Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ
  Sử dung cho phòng có diện tích dưới 15 m2
  Bảo hành : Máy nén 10 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
11.600.000 đ
11.050.000 đ
Mua ngay
Máy Lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKNSV

-5%

 • Máy Lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKNSV - 1 chiều lạnh

  Model : Samsung AR13TYGCDWKNSV
  Giá : : Liên hệ
  Xuất xứ : Samsung
  Công suất : 1.5 ngựa (1.5 HP) 12.000 Btu/h
  Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ
  Sử dung cho phòng có diện tích 15 - 20m2
  Bảo hành : Máy nén 10 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
13.400.000 đ
12.750.000 đ
Mua ngay
Máy Lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2 HP AR18TYGCDWKNSV

-5%

 • Máy Lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18TYGCDWKNSV - 1 chiều lạnh

  Model : Samsung AR18TYGCDWKNSV
  Giá : : Liên hệ
  Xuất xứ : Samsung
  Công suất : 2 ngựa (2 HP) 18.300 Btu/h
  Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ
  Sử dung cho phòng có diện tích 20 - 30 m2
  Bảo hành : Máy nén 10 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
18.950.000 đ
18.050.000 đ
Mua ngay
Máy Lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2.5 HP AR24TYGCDWKNSV

-5%

 • Máy Lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24TYGCDWKNSV - 1 chiều lạnh

  Model : Samsung AR24TYGCDWKNSV
  Giá : : Liên hệ
  Xuất xứ : Samsung
  Công suất : 2.5 ngựa (2.5 HP) 21.000 Btu/h
  Sử dụng : Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ
  Sử dung cho phòng có diện tích 30 - 40 m2
  Bảo hành : Máy nén 10 năm, linh kiện 02 năm bởi Samsung Việt Nam
25.800.000 đ
24.550.000 đ
Mua ngay
Cassette Samsung tròn 360 Inverter 2 chiều: AC140KN4DKH/EU - 45.700BTU
 • Cassette tròn 360 không cánh đảo gió, tiêu chuẩn mới cho sự hài hòa trong thiết kế nội thất. Thiết kế trang nhã của máy điều hòa Cassette tròn 360 không cánh đảo gió của Samsung hài hòa với mọi không gian nội thất. Máy Cassette độc đáo này có mặt nạ đặc biệt phong cách, có đèn LED hiển thị để người dùng có thể theo dõi dòng gió cài đặt, cùng với công nghệ quạt tăng áp được cấp bằng sáng chế của Samsung.
Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung tròn 360 Inverter 2 chiều: AC071KN4DKH/EU - 24.200BTU

Cassette tròn 360 không cánh đảo gió, tiêu chuẩn mới cho sự hài hòa trong thiết kế nội thất. Thiết kế trang nhã của máy điều hòa Cassette tròn 360 không cánh đảo gió của Samsung hài hòa với mọi không gian nội thất. Máy Cassette độc đáo này có mặt nạ đặc biệt phong cách, có đèn LED hiển thị để người dùng có thể theo dõi dòng gió cài đặt, cùng với công nghệ quạt tăng áp được cấp bằng sáng chế của Samsung.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung tròn 360 Inverter 2 chiều: AC090KN4DKH/EU - 30.700BTU

Cassette tròn 360 không cánh đảo gió, tiêu chuẩn mới cho sự hài hòa trong thiết kế nội thất. Thiết kế trang nhã của máy điều hòa Cassette tròn 360 không cánh đảo gió của Samsung hài hòa với mọi không gian nội thất. Máy Cassette độc đáo này có mặt nạ đặc biệt phong cách, có đèn LED hiển thị để người dùng có thể theo dõi dòng gió cài đặt, cùng với công nghệ quạt tăng áp được cấp bằng sáng chế của Samsung.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung tròn 360 Inverter 2 chiều: AC100KN4DKH/EU - 34.100BTU

Cassette tròn 360 không cánh đảo gió, tiêu chuẩn mới cho sự hài hòa trong thiết kế nội thất. Thiết kế trang nhã của máy điều hòa Cassette tròn 360 không cánh đảo gió của Samsung hài hòa với mọi không gian nội thất. Máy Cassette độc đáo này có mặt nạ đặc biệt phong cách, có đèn LED hiển thị để người dùng có thể theo dõi dòng gió cài đặt, cùng với công nghệ quạt tăng áp được cấp bằng sáng chế của Samsung.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung tròn 360 Inverter 2 chiều: AC120KN4DKH/EU - 40.900BTU

Cassette tròn 360 không cánh đảo gió, tiêu chuẩn mới cho sự hài hòa trong thiết kế nội thất. Thiết kế trang nhã của máy điều hòa Cassette tròn 360 không cánh đảo gió của Samsung hài hòa với mọi không gian nội thất. Máy Cassette độc đáo này có mặt nạ đặc biệt phong cách, có đèn LED hiển thị để người dùng có thể theo dõi dòng gió cài đặt, cùng với công nghệ quạt tăng áp được cấp bằng sáng chế của Samsung.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung tròn 360 Inverter 2 chiều

Cassette tròn 360 không cánh đảo gió, tiêu chuẩn mới cho sự hài hòa trong thiết kế nội thất. Thiết kế trang nhã của máy điều hòa Cassette tròn 360 không cánh đảo gió của Samsung hài hòa với mọi không gian nội thất. Máy Cassette độc đáo này có mặt nạ đặc biệt phong cách, có đèn LED hiển thị để người dùng có thể theo dõi dòng gió cài đặt, cùng với công nghệ quạt tăng áp được cấp bằng sáng chế của Samsung.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung tròn 360 Inverter 2 chiều

Cassette tròn 360 không cánh đảo gió, tiêu chuẩn mới cho sự hài hòa trong thiết kế nội thất. Thiết kế trang nhã của máy điều hòa Cassette tròn 360 không cánh đảo gió của Samsung hài hòa với mọi không gian nội thất. Máy Cassette độc đáo này có mặt nạ đặc biệt phong cách, có đèn LED hiển thị để người dùng có thể theo dõi dòng gió cài đặt, cùng với công nghệ quạt tăng áp được cấp bằng sáng chế của Samsung.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung tròn 360 Inverter 2 chiều

Cassette tròn 360 không cánh đảo gió, tiêu chuẩn mới cho sự hài hòa trong thiết kế nội thất. Thiết kế trang nhã của máy điều hòa Cassette tròn 360 không cánh đảo gió của Samsung hài hòa với mọi không gian nội thất. Máy Cassette độc đáo này có mặt nạ đặc biệt phong cách, có đèn LED hiển thị để người dùng có thể theo dõi dòng gió cài đặt, cùng với công nghệ quạt tăng áp được cấp bằng sáng chế của Samsung.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 4 hướng thổi wind-Free Mini 600x600: AC060; 071NNNDKH/EU - 19.800; 23.200BTU - 2 chiều - Inverter

Máy điều hòa cassette 4 hướng thổi Wind - Free của Samsung là sự đột phá về tính năng và thiết kế của máy điều hòa. Với các cánh đảo gió chuyên dụng, điều chỉnh vận hành và sự hòa trộn giữa phong cách và tiện ích, máy cassette 4 hướng thổi có thể làm lạnh hiệu quả và duy trì sự mát lạnh thoải mái trong mọi môi trường.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 4 hướng thổi wind-Free Mini 600x600: AC052NNNDKH/EU - 17.100BTU - 2 chiều - Inverter

Máy điều hòa cassette 4 hướng thổi Wind - Free của Samsung là sự đột phá về tính năng và thiết kế của máy điều hòa. Với các cánh đảo gió chuyên dụng, điều chỉnh vận hành và sự hòa trộn giữa phong cách và tiện ích, máy cassette 4 hướng thổi có thể làm lạnh hiệu quả và duy trì sự mát lạnh thoải mái trong mọi môi trường.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 4 hướng thổi wind-Free Mini 600x600: AC035NNNDKH/EU - 11.900BTU - 2 chiều - Inverter

Máy điều hòa cassette 4 hướng thổi Wind - Free của Samsung là sự đột phá về tính năng và thiết kế của máy điều hòa. Với các cánh đảo gió chuyên dụng, điều chỉnh vận hành và sự hòa trộn giữa phong cách và tiện ích, máy cassette 4 hướng thổi có thể làm lạnh hiệu quả và duy trì sự mát lạnh thoải mái trong mọi môi trường.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 4 hướng thổi wind-Free Mini 600x600: AC026NNNDKH/EU - 8.900BTU - 2 chiều - Inverter

Máy điều hòa cassette 4 hướng thổi Wind - Free của Samsung là sự đột phá về tính năng và thiết kế của máy điều hòa. Với các cánh đảo gió chuyên dụng, điều chỉnh vận hành và sự hòa trộn giữa phong cách và tiện ích, máy cassette 4 hướng thổi có thể làm lạnh hiệu quả và duy trì sự mát lạnh thoải mái trong mọi môi trường.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 4 hướng thổi wind-Free Inverter: AC052NN4DKH/EU - 17.100BTU - 2 chiều

Máy điều hòa cassette 4 hướng thổi Wind - Free của Samsung là sự đột phá về tính năng và thiết kế của máy điều hòa. Với các cánh đảo gió chuyên dụng, điều chỉnh vận hành và sự hòa trộn giữa phong cách và tiện ích, máy cassette 4 hướng thổi có thể làm lạnh hiệu quả và duy trì sự mát lạnh thoải mái trong mọi môi trường.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 4 hướng thổi wind-Free Inverter: AC071NN4DKH/EU - 24.200BTU - 2 chiều

Máy điều hòa cassette 4 hướng thổi Wind - Free của Samsung là sự đột phá về tính năng và thiết kế của máy điều hòa. Với các cánh đảo gió chuyên dụng, điều chỉnh vận hành và sự hòa trộn giữa phong cách và tiện ích, máy cassette 4 hướng thổi có thể làm lạnh hiệu quả và duy trì sự mát lạnh thoải mái trong mọi môi trường.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 4 hướng thổi wind-Free Inverter: AC090NN4DKH/EU - 30.700BTU - 2 chiều

Máy điều hòa cassette 4 hướng thổi Wind - Free của Samsung là sự đột phá về tính năng và thiết kế của máy điều hòa. Với các cánh đảo gió chuyên dụng, điều chỉnh vận hành và sự hòa trộn giữa phong cách và tiện ích, máy cassette 4 hướng thổi có thể làm lạnh hiệu quả và duy trì sự mát lạnh thoải mái trong mọi môi trường.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 4 hướng thổi wind-Free Inverter: AC100; 120; 140NN4DKH/EU - 34.100; 40.900; 45.700BTU - 2 chiều

Máy điều hòa cassette 4 hướng thổi Wind - Free của Samsung là sự đột phá về tính năng và thiết kế của máy điều hòa. Với các cánh đảo gió chuyên dụng, điều chỉnh vận hành và sự hòa trộn giữa phong cách và tiện ích, máy cassette 4 hướng thổi có thể làm lạnh hiệu quả và duy trì sự mát lạnh thoải mái trong mọi môi trường.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 1 hướng thổi Wind-Free AC036TN1PKC/EA - 12.300BTU - 1 chiều - Inverter

Máy điều hào Cassette 1 hướng thổi Wind - Free Samsung làm lạnh hiệu quả, duy trì sự thoải mái mà không gây cảm giác khó chịu do gió lạnh thổi trực tiếp vào người. Gió lạnh được phân tán nhẹ nhàng thông qua khoảng 10.000 lỗ khí siêu nhỏ, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy quá lạnh hoặc quá nóng.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 1 hướng thổi Wind-Free AC052TN1PKC/EA - 17.700BTU - 1 chiều - Inverter

Máy điều hào Cassette 1 hướng thổi Wind - Free Samsung làm lạnh hiệu quả, duy trì sự thoải mái mà không gây cảm giác khó chịu do gió lạnh thổi trực tiếp vào người. Gió lạnh được phân tán nhẹ nhàng thông qua khoảng 10.000 lỗ khí siêu nhỏ, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy quá lạnh hoặc quá nóng.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 1 hướng thổi Wind-Free AC71TN1PKC/EA - 22.200BTU - 1 chiều - Inverter

Máy điều hào Cassette 1 hướng thổi Wind - Free Samsung làm lạnh hiệu quả, duy trì sự thoải mái mà không gây cảm giác khó chịu do gió lạnh thổi trực tiếp vào người. Gió lạnh được phân tán nhẹ nhàng thông qua khoảng 10.000 lỗ khí siêu nhỏ, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy quá lạnh hoặc quá nóng.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 1 hướng thổi Wind-Free - 1 chiều - Inverter

Máy điều hào Cassette 1 hướng thổi Wind - Free Samsung làm lạnh hiệu quả, duy trì sự thoải mái mà không gây cảm giác khó chịu do gió lạnh thổi trực tiếp vào người. Gió lạnh được phân tán nhẹ nhàng thông qua khoảng 10.000 lỗ khí siêu nhỏ, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy quá lạnh hoặc quá nóng.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 2 chiều 4 hướng thổi: AC052JN4DEH/AF - 17.000BTU - Inverter

Thiết kế kiểu dáng đẹp, phong cách, máy nén Inverter thông minh và hàng loạt các tính năng cải tiến làm cho máy điều hòa Cassette 4 hướng thổi Samsung trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng khu dân cư và thương mại với không gian trần hạn chế.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 2 chiều 4 hướng thổi: AC071JN4DEH/AF - 24.500BTU - Inverter

Thiết kế kiểu dáng đẹp, phong cách, máy nén Inverter thông minh và hàng loạt các tính năng cải tiến làm cho máy điều hòa Cassette 4 hướng thổi Samsung trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng khu dân cư và thương mại với không gian trần hạn chế.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 2 chiều 4 hướng thổi: AC090JN4DEH/AF - 30.000BTU - Inverter

Thiết kế kiểu dáng đẹp, phong cách, máy nén Inverter thông minh và hàng loạt các tính năng cải tiến làm cho máy điều hòa Cassette 4 hướng thổi Samsung trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng khu dân cư và thương mại với không gian trần hạn chế.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 2 chiều 4 hướng thổi: AC100; 120; 140JN4DEH/AF - 35.000; 42.000; 48.000BTU - Inverter

Thiết kế kiểu dáng đẹp, phong cách, máy nén Inverter thông minh và hàng loạt các tính năng cải tiến làm cho máy điều hòa Cassette 4 hướng thổi Samsung trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng khu dân cư và thương mại với không gian trần hạn chế.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 1 chiều 4 hướng thổi: AC052NN4SEC/EA - 18.000BTU - Non Inverter

Thiết kế kiểu dáng đẹp, phong cách, máy nén Inverter thông minh và hàng loạt các tính năng cải tiến làm cho máy điều hòa Cassette 4 hướng thổi Samsung trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng khu dân cư và thương mại với không gian trần hạn chế.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 1 chiều 4 hướng thổi: AC071NN4SEC/EA - 22.180BTU - Non Inverter

Thiết kế kiểu dáng đẹp, phong cách, máy nén Inverter thông minh và hàng loạt các tính năng cải tiến làm cho máy điều hòa Cassette 4 hướng thổi Samsung trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng khu dân cư và thương mại với không gian trần hạn chế.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 1 chiều 4 hướng thổi: AC090NN4SEC/EA - 28.000BTU - Non Inverter

Thiết kế kiểu dáng đẹp, phong cách, máy nén Inverter thông minh và hàng loạt các tính năng cải tiến làm cho máy điều hòa Cassette 4 hướng thổi Samsung trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng khu dân cư và thương mại với không gian trần hạn chế.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette Samsung 1 chiều 4 hướng thổi: AC100; 120; 140NN4SEC/EA - 37.800; 41.300; 47.800BTU - Non Inverter

Thiết kế kiểu dáng đẹp, phong cách, máy nén Inverter thông minh và hàng loạt các tính năng cải tiến làm cho máy điều hòa Cassette 4 hướng thổi Samsung trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng khu dân cư và thương mại với không gian trần hạn chế.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette 4 hướng thổi Toshiba Inverter 2 chiều GaS R410A RAV-SMATP-E: 2HP > 5HP

Với thiết kế âm trần không chiếm quá nhiều diện tích và bộ lọc tiên tiến giúp khử mùi, loại bỏ nấm mốc và vi khuẩn độc hại đem lại bầu không khí trong lành, sảng khoái giúp người sử dụng yên tâm làm việc mà không phải lo nghĩ bất kỳ vấn đề gì.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette 4 hướng thổi Toshiba Inverter 2 chiều GaS R32 RAV-GMATP-E: 2HP > 5HP

Với thiết kế âm trần không chiếm quá nhiều diện tích và bộ lọc tiên tiến giúp khử mùi, loại bỏ nấm mốc và vi khuẩn độc hại đem lại bầu không khí trong lành, sảng khoái giúp người sử dụng yên tâm làm việc mà không phải lo nghĩ bất kỳ vấn đề gì.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette 4 hướng thổi Toshiba Inverter 1 chiều RAV-GEUP-V: 1.5HP > 7HP

Với thiết kế âm trần không chiếm quá nhiều diện tích và bộ lọc tiên tiến giúp khử mùi, loại bỏ nấm mốc và vi khuẩn độc hại đem lại bầu không khí trong lành, sảng khoái giúp người sử dụng yên tâm làm việc mà không phải lo nghĩ bất kỳ vấn đề gì.

Liên hệ
Mua ngay
Cassette 4 hướng thổi Toshiba 1 chiều RAV-VSP-V: 1.5HP > 7HP

Với thiết kế âm trần không chiếm quá nhiều diện tích và bộ lọc tiên tiến giúp khử mùi, loại bỏ nấm mốc và vi khuẩn độc hại đem lại bầu không khí trong lành, sảng khoái giúp người sử dụng yên tâm làm việc mà không phải lo nghĩ bất kỳ vấn đề gì.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung giấu trần nối ống gió 2 chiều: AC090; 100; 120; 140; 160JNMDEH/AF - 30.000; 35.000; 42.000; 47.000; 54.000BTU - Inverter

Samsung Duct là hệ thống điều hòa âm trần, nối ống gió, làm lạnh không khí trước khi đưa vào không gian sử dụng. Điều hòa âm trần nối ống gió Samsung Duct là giải pháp thông minh, hạn chế các chi phí bảo trì bảo dưỡng, nâng cao khả năng làm mát và sưởi ấm phù hợp cho từng môi trường sử dụng.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung giấu trần nối ống gió 2 chiều: AC071JNMDEH/AF - 24.500BTU - Inverter

Samsung Duct là hệ thống điều hòa âm trần, nối ống gió, làm lạnh không khí trước khi đưa vào không gian sử dụng. Điều hòa âm trần nối ống gió Samsung Duct là giải pháp thông minh, hạn chế các chi phí bảo trì bảo dưỡng, nâng cao khả năng làm mát và sưởi ấm phù hợp cho từng môi trường sử dụng.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung giấu trần nối ống gió 2 chiều: AC052JNMDEH/AF - 17.000BTU - Inverter

Samsung Duct là hệ thống điều hòa âm trần, nối ống gió, làm lạnh không khí trước khi đưa vào không gian sử dụng. Điều hòa âm trần nối ống gió Samsung Duct là giải pháp thông minh, hạn chế các chi phí bảo trì bảo dưỡng, nâng cao khả năng làm mát và sưởi ấm phù hợp cho từng môi trường sử dụng.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung giấu trần nối ống gió 2 chiều: AC035JNMDEH/AF - 12.000BTU - Inverter

Samsung Duct là hệ thống điều hòa âm trần, nối ống gió, làm lạnh không khí trước khi đưa vào không gian sử dụng. Điều hòa âm trần nối ống gió Samsung Duct là giải pháp thông minh, hạn chế các chi phí bảo trì bảo dưỡng, nâng cao khả năng làm mát và sưởi ấm phù hợp cho từng môi trường sử dụng.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung giấu trần nối ống gió 1 chiều: AC052NNMSEC/EA - 18.000BTU - Non Inverter

Samsung Duct là hệ thống điều hòa âm trần, nối ống gió, làm lạnh không khí trước khi đưa vào không gian sử dụng. Điều hòa âm trần nối ống gió Samsung Duct là giải pháp thông minh, hạn chế các chi phí bảo trì bảo dưỡng, nâng cao khả năng làm mát và sưởi ấm phù hợp cho từng môi trường sử dụng.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung giấu trần nối ống gió 1 chiều: AC071NNMSEC/EA - 22.200BTU - Non Inverter

Samsung Duct là hệ thống điều hòa âm trần, nối ống gió, làm lạnh không khí trước khi đưa vào không gian sử dụng. Điều hòa âm trần nối ống gió Samsung Duct là giải pháp thông minh, hạn chế các chi phí bảo trì bảo dưỡng, nâng cao khả năng làm mát và sưởi ấm phù hợp cho từng môi trường sử dụng.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung giấu trần nối ống gió 1 chiều: AC090NNMSEC/EA - 28.000BTU - Non Inverter

Samsung Duct là hệ thống điều hòa âm trần, nối ống gió, làm lạnh không khí trước khi đưa vào không gian sử dụng. Điều hòa âm trần nối ống gió Samsung Duct là giải pháp thông minh, hạn chế các chi phí bảo trì bảo dưỡng, nâng cao khả năng làm mát và sưởi ấm phù hợp cho từng môi trường sử dụng.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung giấu trần nối ống gió 1 chiều: AC100; 120; 140; 160NNMSEC/EA - 37.900; 42.700; 47.800; 52.500BTU - Non Inverter

Samsung Duct là hệ thống điều hòa âm trần, nối ống gió, làm lạnh không khí trước khi đưa vào không gian sử dụng. Điều hòa âm trần nối ống gió Samsung Duct là giải pháp thông minh, hạn chế các chi phí bảo trì bảo dưỡng, nâng cao khả năng làm mát và sưởi ấm phù hợp cho từng môi trường sử dụng.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Toshiba giấu trần nối ống gió Inverter 2 chiều Gas R32: RAV-RMBTP-E: 2HP > 5HP

Máy lạnh giấu trần nối ống gió TOSHIBA đến từ thương hiệu Toshiba nổi tiếng ở Nhật Bản, với hiệu suất hoạt động mạnh mẽ có thể đáp ứng tốt khả năng làm mát không khí trong phòng có diện tích lớn. Ngoài ra, Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba còn được trang bị công nghệ tiên tiến giúp bầu không khí được trong lành với khả năng kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, bảo vệ được sức khỏe cho cả gia đình bạn.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Toshiba giấu trần nối ống gió Inverter 2 chiều Gas R410a: RAV-SMBTP-E: 2HP > 5HP

Máy lạnh giấu trần nối ống gió TOSHIBA đến từ thương hiệu Toshiba nổi tiếng ở Nhật Bản, với hiệu suất hoạt động mạnh mẽ có thể đáp ứng tốt khả năng làm mát không khí trong phòng có diện tích lớn. Ngoài ra, Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba còn được trang bị công nghệ tiên tiến giúp bầu không khí được trong lành với khả năng kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, bảo vệ được sức khỏe cho cả gia đình bạn.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Toshiba giấu trần nối ống gió Inverter 1 chiều RAV-GEBP-V: 1.5HP > 7HP

Máy lạnh giấu trần nối ống gió TOSHIBA đến từ thương hiệu Toshiba nổi tiếng ở Nhật Bản, với hiệu suất hoạt động mạnh mẽ có thể đáp ứng tốt khả năng làm mát không khí trong phòng có diện tích lớn. Ngoài ra, Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba còn được trang bị công nghệ tiên tiến giúp bầu không khí được trong lành với khả năng kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, bảo vệ được sức khỏe cho cả gia đình bạn.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Toshiba giấu trần nối ống gió 1 chiều RAV-BSP-V: 1.5HP > 7HP

Máy lạnh giấu trần nối ống gió TOSHIBA đến từ thương hiệu Toshiba nổi tiếng ở Nhật Bản, với hiệu suất hoạt động mạnh mẽ có thể đáp ứng tốt khả năng làm mát không khí trong phòng có diện tích lớn. Ngoài ra, Máy lạnh giấu trần nối ống gió Toshiba còn được trang bị công nghệ tiên tiến giúp bầu không khí được trong lành với khả năng kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, bảo vệ được sức khỏe cho cả gia đình bạn.

Liên hệ
Mua ngay
ĐIỀU HÒA Samsung FREE JOINT MULTI 2 CHIỀU: AJ040MCJ2EH/TK - 13.600BTU

Free Joint Muti

Free Joint Muti (FJM) của Samsung là một hệ thống làm lạnh hoàn hảo, tối ưu cho các căn hộ và nhà ở với không gian lắp đặt dàn nóng hạn chế. FJM của Samsung với thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian mang lại hiệu suất vượt trội và độ tin cậy cao, cho phép kết nối lên đến 5 dàn lạnh.

Liên hệ
Mua ngay
ĐIỀU HÒA Samsung FREE JOINT MULTI 2 CHIỀU: AJ052MCJ2EH/TK - 17.700BTU

Free Joint Muti

Free Joint Muti (FJM) của Samsung là một hệ thống làm lạnh hoàn hảo, tối ưu cho các căn hộ và nhà ở với không gian lắp đặt dàn nóng hạn chế. FJM của Samsung với thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian mang lại hiệu suất vượt trội và độ tin cậy cao, cho phép kết nối lên đến 5 dàn lạnh.

Liên hệ
Mua ngay
ĐIỀU HÒA Samsung FREE JOINT MULTI 2 CHIỀU: AJ070MCJ2EH/TK - 23.900BTU

Free Joint Muti

Free Joint Muti (FJM) của Samsung là một hệ thống làm lạnh hoàn hảo, tối ưu cho các căn hộ và nhà ở với không gian lắp đặt dàn nóng hạn chế. FJM của Samsung với thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian mang lại hiệu suất vượt trội và độ tin cậy cao, cho phép kết nối lên đến 5 dàn lạnh.

Liên hệ
Mua ngay
ĐIỀU HÒA Samsung FREE JOINT MULTI 2 CHIỀU: AJ080; 100MCJ2EH/TK - 27.300; 34.100BTU

Free Joint Muti

Free Joint Muti (FJM) của Samsung là một hệ thống làm lạnh hoàn hảo, tối ưu cho các căn hộ và nhà ở với không gian lắp đặt dàn nóng hạn chế. FJM của Samsung với thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian mang lại hiệu suất vượt trội và độ tin cậy cao, cho phép kết nối lên đến 5 dàn lạnh.

Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung tủ đứng 1 chiều inverter: AF0AKV3SAEENSG - 96.000BTU
 • Model: AF0AKV3SAEENSG
 • Công suất làm lạnh: 96.000 BTU
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Loại máy: Một chiều
 • Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
 • Môi chất làm lạnh: Ga R410A
Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung tủ đứng 1 chiều inverter: AC048KNPDEC/SV - 47.800BTU
 • Model: AC048KNPDEC/SV
 • Công suất làm lạnh: 47.800 BTU
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Loại máy: Một chiều
 • Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
 • Môi chất làm lạnh: Ga R410A
Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa Samsung tủ đứng 1 chiều inverter: AC036KNPDEC/SV - 34.100BTU
 • Model: AC036KNPDEC/SV
 • Công suất làm lạnh: 34.100 BTU
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Loại máy: Một chiều
 • Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
 • Môi chất làm lạnh: Ga R410A
Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa tủ đứng Toshiba - Carrier Inverter 1 chiều Gas R410a: RAV-600AS8-V/RAV-600FS-V/ 60.000BTU
 • Model: RAV-600AS8-V/RAV-600FS-V
 • Công suất làm lạnh: 60.000 BTU
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Xuất xứ: Thailand
 • Loại máy: Một chiều
 • Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
 • Môi chất làm lạnh: Gas R410A
Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa tủ đứng Toshiba - Carrier Inverter 1 chiều Gas R410a: RAV-480AS8-V/RAV-480FS-V/ 49.000BTU
 • Model: RAV-480AS8-V/RAV-480FS-V
 • Công suất làm lạnh: 49.000 BTU
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Xuất xứ: Thailand
 • Loại máy: Một chiều
 • Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
 • Môi chất làm lạnh: Gas R410A
Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa tủ đứng Toshiba - Carrier Inverter 1 chiều Gas R410a: RAV-360ASP-V/RAV-360FS-V/ 36.000BTU
 • Model: RAV-360ASP-V/RAV-360FS-V
 • Công suất làm lạnh: 36.000 BTU
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Xuất xứ: Thailand
 • Loại máy: Một chiều
 • Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
 • Môi chất làm lạnh: Gas R410A
Liên hệ
Mua ngay
Điều hòa tủ đứng Toshiba - Carrier Inverter 1 chiều Gas R410a: RAV-240ASP-V/RAV-240FS-V/ 24.000BTU
 • Model: RAV-240ASP-V/RAV-240FS-V
 • Công suất làm lạnh: 24.000 BTU
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Xuất xứ: Thailand
 • Loại máy: Một chiều
 • Công nghệ inverter: loại inverter tiết kiệm điện
 • Môi chất làm lạnh: Gas R410A
Liên hệ
Mua ngay

Tin nổi bật

30
07/2020

Điều hòa Samsung 360 Cassette đột phá thiết kế, công nghệ

Được thiết kế hình tròn 360 độ, cùng hàng loạt công nghệ mới tiên tiến,...

09
04/2018

Samsung Wind-Free – Công nghệ điều hoà của tương lai

Ra mắt tại triển lãm CES 2018 và tiếp tục được trình diễn tại Triển lãm...

09
04/2018

Công nghệ làm lạnh khử mùi trên máy lạnh Samsung

Bên cạnh thiết kế bắt mắt, ưa nhìn, những chiếc máy lạnh Samsung còn được...

09
04/2018

3 công nghệ nổi bật trên điều hòa Samsung

Điều hòa Samsung được tích hợp những tính năng, tiện ích mang lại hiệu quả...

09
04/2018

Vì sao nên mua máy lạnh Samsung?

Lựa chọn được cho gia đình mình một chiếc máy lạnh mạnh mẽ, bền đẹp và...

https://zalo.me/0968951787